Bij kastcontroles van nestkasten van steenuilen is het niet alleen voorzichtigheid geboden om een broedend uilenpaar niet te verstoren. Soms moet je ook tegemoet komen aan de wensen van de erfbewoner waar de nestkast hangt. Erfbewoners die gehecht zijn aan een uilenpaartje dat op hun erf broedt en graag mee willen kijken tijdens één van de controles. Dit levert soms hilarische momenten en leuke plaatsjes op, zoals op dit erf.

In het verleden broedde hier doorlopend een uilenpaar tot hier ongeveer vier jaar geleden de klad in kwam. Mogelijk dat het ouderpaar in de tussentijd was verongelukt, wie zal het zeggen. De verrassing was dan ook groot toen dit voorjaar bleek dat er weer volop gebroed werd. Tijdens de laatste controle bleken er vijf gezonde jonge steenuilen in de kast te zitten, die binnenkort geringd gaan worden.