Tekst en foto’s:  Miriam Bak, vrijwilligster Stichting Hofvogels

 

Ondanks de hitte van afgelopen weken gingen vrijwilligers van de Stichting Hofvogels Ruud en Mirjam, samen met René Sorel van de Twentsche Golfclub op 1 augustus aan de slag met de nacontrole van de vele nestkasten voor spreeuwen die hangen op het terrein van de Twentsche Golfclub. Een noodzakelijke actie om vooral de nestkasten schoon en weer gebruiksklaar voor het volgende broedseizoen te maken. Maar ook noodzakelijk om te controleren of of alle jonggeboren spreeuwen het hadden overleeft.

De spreeuwenkasten werden in dit voorjaar tijdens de broedperiode door Ruud en Mirjam wekelijks gecontroleerd op broedontwikkelingen in het kader van het onderzoek naar de effecten van systermische pesticiden op spreeuwen, uitgevoerd door de Radboud Universiteit in Nijmegen. Uiteindelijk konden in juni 68 jonge spreeuwen worden geringd en gewogen. Tijdens de nacontrole op 1 augustus bleken al deze geringde jonge spreeuwen de kast levend te hebben verlaten.

Rene Sorel, lid van de Twentsche Golfclub zal de overige nestkasten die rondom de greens hangen schoon maken en zo nodig reparaties aan deze nestkasten verrichten. Eén nestkast werd ter plekke al verhangen, omdat de boom waar deze nestkast aan hing dood was en al voor de helft afgebroken was. In deze nestkast zijn afgelopen twee seizoenen drie broedsels spreeuwen groot geworden. Een succesvolle kast dus. Dit zogenaamde spreeuwenhotel is door René meegenomen voor reparatie. Een mooie samenwerking dus en uiteindelijk werd het na afloop een gezellige avond met veel belangstelling van andere golfers die op dat moment op de baan aan het golven waren.