Het vroege voorjaar staat weer in het teken van de bosuil, als één van de vroegst broedende inheemse uilensoorten. Begin april werden in Diepenheim de eerste jonge bosuilen geboren. Een startsein om de nestkasten in de Hof van Twente te gaan controleren op bezetting. Terwijl de jonge bosuilen in Diepenheim net enkele dagen oud waren, werden er in het nabij gelegen Enschede al drie weken oude jongen bosuilen geringd. Een opvallend leeftijdsverschil.

eerste controles leverde een viertal bezette nestkasten op met verschillende resultaten. Terwijl in de ene nestkast de bosuil nog op een drietal eieren broedde, troffen de vrijwilligers van de Stichting Hofvogels in de overige nestkasten al jonggeboren uiltjes aan, variërend in leeftijd van enkele dagen oud tot enkele weken oud.

Opvallend was dat in een broedgeval in het noordelijke deel van onze gemeente naast de pas geboren jonge uiltjes een twintigtal dode muizen werden aangetroffen. Hopelijk een voorbode voor een muizenrijk jaar. Jammer genoeg meldde de Dierenambulance een tweetal dode adulte bosuilen in de buurt van Goor. Mogelijk slachtoffer van het verkeer. Het is niet ondenkbaar dat beide dode bosuilen deel zijn van een broedpaar met eieren of jongen, zo ja loopt het in deze gevallen minder goed af met deze broedsels.

 

 

In deze tijd van het jaar kunnen wandelaars jonge bosuilen aantreffen die ergens op de grond of tussen de bosjes rondscharrelen. Laat deze met rust, pak ze niet op of neem ze niet mee. De adulte ouderparen zijn in de buurt en voeden deze jongen nog enige tijd buiten het nest.