Stadslandbouw en Hofvogels haalden 3500 boomzaailingen naar de Hof van Twente

De bomenhup in het Kerkebos aan de Veelersweg in Bentelo is onlangs voorzien van 2000 in Schaarsbergen geoogste zaailingen van o.a. lijsterbes, vuilboom, berk, eik en beuk. Het betreffende bos is als kampeerterrein in gebruik bij scouting Delden, die hun terrein beschikbaar stelde voor de inrichting van deze tijdelijke bomenhub. Het is de bedoeling dat de ingekuilde zaailingen begin volgend jaar worden uitgeplant als versterking van bestaande houtwallen, singels en bosranden.

Iedereen een extra boom in samenwerking met ‘meerbomen.nu’

In het kader van de actie ‘meerbomen.nu’ haalden de stichting Stadslandbouw Hof van Twente en de stichting Hofvogels onlangs circa 3500 zaailingen van bomen op uit Schaarsbergen. Hiervoor stelde aannemersbedrijf Haafkes uit Goor een extra aanhangerwagen beschikbaar. De zaailingen werden het afgelopen weekend door 50 vrijwilligers op de Veluwe geoogst en beschikbaar gesteld aan het project ‘meerbomen.nu’ van de gemeente Hof van Twente. Met de geoogste zaailingen worden houtsingels in de Hof van Twente aangelegd of herstelt. Gesorteerd per soort en in bosjes gebonden zijn de 3500 zaailingen tijdelijk ingekuild in de aangelegde bomenhub op boerderij Wessels erve in Hengevelde en die in het Kerkebos in Bentelo.

Hofvogels ondersteunt een groot aantal bewoners en grondeigenaren aan de Suetersweg e.o in Bentelo, waaronder scouting Delden, met een biodiverse aanpak van hun erf of grondgebied. Een deel van de zaailingen wordt mede gebruikt voor het herstel van houtwallen en bosranden in het betreffende gebied, waaronder de bosrand van het Kerkebos. Zie ook: www.hofvogels.nl/suetersweg/

Heb je interesse in gratis boomzaailingen, om te helpen oogsten of te planten?

Voor het oogsten in en om de gemeente Hof van Twente is samenwerking gezocht met de landgoederen en grondeigenaren. Het organiseren van oogstmomenten ligt in handen van Mignon Sanchez en Alexandra Tempelman namens de ‘Boomwerkgroep Hof van Twente’ Zodra de data voor nieuwe oogstmomenten bekend zijn worden deze gecommuniceerd via ‘meerbomen.nu’ of via de Groene Loper Hof van Twente.( www.groeneloperhofvantwente.nl ). Wil je je je alvast aanmelden om mee te helpen met het oogsten van zaailingen of heb je plek als planter op particuliere grond voor meerbomen.nu in de Hof van Twente? Mail dan naar: boomwerkgroephvt@gmail.com

Bomenhub

In een zogenaamde bomenhub worden bomen en struiken van verschillende oogstdagen tijdelijk ingekuild tot ze in een `biodiverse mix’, in het voorjaar van 2022 naar plantlocaties gaan. De bomenhub op het terrein van de Stichting Stadslandbouw geeft de zaailingen vanaf januari 2022op basis van ‘zover de voorraad strektuit ten behoeve van plantlocaties in de gemeente.