Alexander Nijland van het grond- en groenbedrijf Nijland uit Bentelo ontving woensdag 7 april uit handen van de Stichting Hofvogels, als dank voor zijn steun een insectenhotel. Alexander verklaarde zich bereid om Hofvogels voor de komende drie jaar financieel te willen steunen bij haar inzet voor behoud van de natuur, het landschap en de biodiversiteit.

Met het in ontvangst nemen van het insectenhotel benadrukte Alexander Nijland het belang van een gezonde en gevarieerde natuur en sprak zijn waardering uit voor de inzet van Hofvogels. Hofvogels is voor de uitvoering van haar activiteiten afhankelijk van giften en donaties. Door de steun van deze Bentelose ondernemer krijgt Hofvogels de komende drie jaren de noodzakelijke armslag om verdere investeringen te doen op gebied van voorlichting, advies en haar inzet bij de inrichting van natuurerven.

Alexander Nijland schaarde zich hierbij in het rijtje van ondernemers uit respectievelijk Hengevelde ( Hebo kozijnen en Nollen brood en banket) en Goor  (Aqua+) die bereid zijn om Hofvogels financieel en over meerdere jaren te steunen. Hofvogels hoopt meer ondernemers voor haar inzet te kunnen interesseren en hen zodoende te kunnen betrekken bij haar activiteiten. De stichting hoopt dan ook dat de samenwerking met deze ondernemers als vliegwiel gaat dienen en meer ondernemers met een groen hart uit de Hof van Twente over de streep trekt.

De Stichting Hofvogels zet zich met haar 50 vrijwilligers gemeente breed actief in voor behoud en herstel van de natuur, het landschap en de biodiversiteit in de Hof van Twente. Hofvogels acteert vanuit het belang van zeldzame en bedreigde plant- en diersoorten en richt zich met succes op de inrichting van zogenaamde ‘natuurerven’. Daarnaast initieert en begeleidt de stichting buurtcollectieven die zich willen inzetten voor een meer biodiverse woon- en leefomgeving waarin het behoud en herstel van belangrijke landschapselementen een belangrijk item is.