De begraafplaats in Goor lag er door de droogte van de afgelopen jaren doods bij. Veel planten hadden de warmte en de droge zomers niet overleefd. Om de biodiversiteit te vergroten en de verbinding te leggen met het groene buitengebied is er nieuw en meer groen aangeplant. Door het inzaaien van bloemenvelden en het planten van bloeiende heesters en bomen wordt de begraafplaats niet alleen mooier. Ook allerhande vlinders, bijen en andere nuttige insecten vinden er hun weg en trekken meer soorten vogels en andere diersoorten aan. Door de opknapbeurt wordt de begraafplaats aantrekkelijker en biedt een rustgevende natuurlijke plek waar mensen hun nabestaanden kunnen gedenken.

De begraafplaats aan de Markeloseweg dateert van 1920 en heeft vorige jaar haar 100 jarige bestaan gevierd. De parkachtige indeling met veel attractieve bomenpartijen stammend uit het begin/ midden van de vorige eeuw doen denken aan een bomentuin met vele ingetogen stilteplekken, gedenkplaatsen en gescheiden grafvelden. Meerdere droge en warme jaren achter elkaar zijn van negatieve invloed geweest op de groene uitstraling van de begraafplaats. Veel planten en struiken overleefden niet wat leidde tot een sterke afname van de biodiversiteit.

Door het inzaaien van bloemenvelden en de aanplant van bloeiende en besdragende planten, heesters en bomen krijgt de begraafplaats niet alleen een meer attractieve en groene uitstraling maar wordt ook een bijdrage geleverd aan meer biodiversiteit, met meer vlinders, bijen en andere nuttige insecten. Insecten die er een geschikte biotoop vinden en een belangrijke rol spelen bij de bestuiving van de nieuwe aanplant en de voedselvoorraad vormen voor vele vogel- en diersoorten. Ook het toekomstig onderhoud en beheer door de gemeente zal meer gericht zijn op het behoud van biodiversiteit, zoals een aangepast maaibeleid van de grafvelden.

Het belang van insecten wordt kenbaar gemaakt door een door de Stichting Hofvogels gemaakt insectenhotel, dat een plaatsje krijgt nabij de ingang van de begraafplaats tegenover het onlangs ingezaaide bloemenbed. Door de aanwezigheid van vleermuizen te scannen werden drie afzonderlijke soorten geïnventariseerd, waaronder de Dwergvleermuis,de Laatvlieger en de Rosse Vleermuis. Om de aanwezigheid van deze nuttige zoogdieren te benadrukken werden door Hofvogels meerdere vleermuiskasten gemaakt en opgehangen. Een bosuilenkast en meerdere vogelhuisjes ten slotte moet leiden tot meer diversiteit aan vogelsoorten.

De 100 jarig oude en aan het centrum grenzende begraafplaats is van cultuur historische waarde voor de Goorse gemeenschap. De begraafplaats dient door de opknapbeurt niet alleen een meer attractieve gedenkplaats voor nabestaanden en bezoekers te worden, maar ook een plek waar mensen in rust en in een groene en natuurlijke omgeving hun nabestaanden kunnen gedenken.