Over Redactie

Deze auteur heeft nog geen informatie verstrekt.
So far Redactie has created 378 blog entries.

Eten en gegeten worden

Tijdens één van de ringrondes, waarbij de pas geboren jonge steenuilen worden geringd, troffen Ruud de Koning en Mirjam Bak vrijwilligers van de stichting Hofvogels wel een heel vreemde zaak aan. Op het erf waar geringd zou worden waren door de controlegroep van Hofvogels twee weken eerder twee pas geboren steenuiltjes aangetroffen. Dus was de [...]

2022-06-17T08:31:53+02:00juni 17th, 2022|Uilennieuws|

Boomdeeldagen voor inwoners buitengebied

Inwoners uit de Hof van Twente kunnen goedkoop plantmateriaal aanvragen. Er komen Boomdeeldagen aan! En dat betekent dat ook inwoners in het buitengebied van de gemeente Hof van Twente bomen en plantmateriaal kunnen aanvragen voor slechts een deel van de kostprijs. Provincie Overijssel, Landschap Overijssel en gemeente Hof van Twente delen komende winter bomen en [...]

2022-06-15T12:58:11+02:00juni 15th, 2022|Algemeen|

Dramatische strijd in kerkuilenkast

Vanaf begin juni zijn vrijwilligers van de stichting Hofvogels weer gestart met de controles van de nestkasten van de kerkuilen.  Iets later dan de controles van de nestkasten van de steenuilen. De kerkuil is erg storingsgevoelig zodat controles later in het jaar veelal samenvallen met reeds geboren jongen en de storingsgevoeligheid minder is. Na twee [...]

2022-06-07T09:33:35+02:00juni 7th, 2022|Uilennieuws|

Opnieuw een kinderwens in vervulling uit de wensboom

Jorn Walterbos (11 jr) had een wens ingediend, waarbij hij aandacht vroeg voor de natuur in de zin van het ophangen van méér vogelkastjes. De wenscommissie vond dat een goed idee want  ‘wie de jeugd heeft, heeft de toekomst’ en ging er mee aan de slag. Ze benaderde de stichting Hofvogels die zich in de [...]

2022-05-30T08:28:24+02:00mei 30th, 2022|Algemeen|

Weidevogels beschermen in ‘regulier grasland’; een onmogelijke klus?

Bij regulier beheerd grasland wordt het gras tijdens de broedtijd van de weidevogels één of meerdere keren gemaaid. Om de vogels te sparen kan de boer het stukje gras met het nest overslaan. Na het maaien blijven er plukje grasland over Vrijwilligers spannen zich in om van tevoren de nesten te markeren door een aantal [...]

2022-05-27T10:07:03+02:00mei 27th, 2022|Vogelnieuws|

Een ton vol bosuilen

Bosuilen, één van de meest algemene uilensoorten in Nederland, is niet echt kieskeurig als het om de keuze voor zijn nestplaats gaat. Holle bomen en nestkasten genieten de voorkeur, maar hij wijst zelfs een in de boom opgehangen plastic vat niet af als alternatieve broedplaats en bracht er, na eerdere vruchteloze broedpogingen, dit jaar twee [...]

2022-05-26T07:42:23+02:00mei 25th, 2022|Uilennieuws|

Grutto bescherming noodzakelijk maar niet eenvoudig

De grutto, een weidevogel uit de familie steltloperachtigen was eerder een algemeen veel voorkomende weidevogel. Maar de soort gaat sinds de eeuwwisseling door het verlies aan habitat snel achteruit. Broedparen in de Hof van Twente worden ook langzaam een zeldzaamheid en verdienen aandacht en zorg. Ondanks alle bemoeienissen gaat het echter niet van een leien [...]

2022-05-21T15:38:36+02:00mei 21st, 2022|Vogelnieuws|

Hengevelde weer in trek bij de kievit

Kieviten treffen aan de rand van Hengevelde weer een goede combinatie van broed- / en foerageergebied aan. Hier werden dit jaar door Tonnie Rupert en Herbert Bloem van de stichting Weidevogels Hof van Twente negen broedparen van deze weidevogel aangetroffen. In het hoge gras van een weiland kon veilig worden gebroed en op de akkers [...]

2022-05-11T09:18:48+02:00mei 10th, 2022|Vogelnieuws|

Bosuil zoekt bij voorkeur een holle boom uit als broedplaats

 De bosuil is één van de vroegere broedende uilensoorten en deze uil staat bij Hofvogels in maart al op de agenda om in actie te komen. Voordat de jonge steenuilen en kerkuilen worden geboren zijn de jonge bosuilen meestal al uitgevlogen. Maart en april zijn dan ook bij uitstek de maanden om op pad te [...]

2022-05-04T09:24:53+02:00mei 4th, 2022|Uilennieuws|

1 mei start hofvogels met de controle van de nestkasten van de steenuilen

Vanaf 1 mei starten vrijwilligers van de stichting Hofvogels weer vol goede moed en enthousiasme met de 1e controle rondjes van de 375 steenuil nestkasten in de Hof van Twente op zoek naar de 1e broedgevallen. Eerder dit jaar werd al een aantal bekende broedlocaties met positief resultaat bezocht in het kader van het project [...]

2022-05-02T12:48:11+02:00mei 2nd, 2022|Uilennieuws|
Ga naar de bovenkant