Kerk- en steenuilen hebben last van sneeuw

Veel sneeuw (sneeuwdek minstens 7 cm dik) is funest voor de kerk- en steenuil. Ze kunnen alleen nog muizen vangen in boerenschuren, schuurtjes en kapschuren. Veel muizen zitten daar meestal niet meer (geen graanopslag, weinig of geen hooi meer). De uilen kunnen maar weinig vetreserves aanleggen en na een aantal dagen sneeuw zijn ze uitgehongerd. Er zijn verschillende te nemen maatregelen die kunnen bijdragen om de kerk- en steenuilen door deze barre tijd heen te helpen.

Graan uitstrooien

Een schaal met graan midden in de schuur plaatsen, zodat de muizen daar op afkomen en de kerkuilen de kans krijgen ze te vangen. Ook kan men ook op een geschikte plek op het erf een plek sneeuwvrij maken en daar graan uitstrooien als lokplek voor muizen

Bijvoeren met eendagskuikens

Een teil of grote kuip in de schuur plaatsen met daarin levende muizen. De uilen komen op het geritsel af. De voederplaats is ontdekt! Het voeren van levende muizen is daarna niet meer nodig. Men kan daarna ‘s avonds dode eendagskuikens in de teil doen (2 tot 3 per uil).Wil men niet dat de muizen worden opgegeten, dan moet er kippengaas over de teil worden gespannen met daarop een plankje met de dode eendagskuikens. Zo weet de uil in het donker door het geritsel van de muizen de kuikens te vinden.

Heeft de kerkuil een vaste roestplaats in een nestkast, dan kan in de kast worden gevoerd. De kuikens kunnen, nadat de uil ’s avonds uitgevlogen is, in of op de kast of indien aanwezig op het invliegplankje worden gelegd. Ook kan men de kast afsluiten (plankje aan telescoopstok) en de kuikens in de kast leggen. Daarna voorzichtig invlieggat weer open maken. Ook accepteert de kerkuil wel eens eendagskuikens  die op een zolder of een balk o.i.d. worden gelegd die door de kerkuil wordt gebruikt als roestplaats.

Muizenruiter op het erf

Een muizenruiter dient als winteronderkomen voor muizen. Uilen en andere muizenetende vogelsoorten, zoals de torenvalk en buizerd, hebben al snel in de gaten dat hier een hapje te halen valt. Vooral tijdens strenge winters met sneeuw biedt de muizenruiter de uilen en roofvogels een grotere kans om te overleven.

Muizenschuilplaats
Voor deze ongeveer anderhalve meter hoge voorziening gebruikt u lange takken als ribben die u bovenaan samenbindt. Onderin bevestigt u op ongeveer dertig centimeter hoogte een rooster van ijzer of takken. Het rooster dekt u af met snoeihout. Daaronder legt u wat stro of hooi en strooit u graankorrels voor de muizen. Het is handig om al bij de opbouw een plastic buisje in de stapel snoeihout te steken. Dan kunt u later gemakkelijk graankorrels toevoegen De muizenruiter kan geplaatst worden op een erf, niet te ver verwijderd van broedplaatsen van de steen- en kerkuil.

Natuurlijk kunt u ook een takkenrichel aanleggen, waar u regelmatig graan in strooit. Een takkenrichel is tevens een ideale schuilplaats voor kleine vogels. In de lente kunnen ze er een nestje in bouwen.

Ingesneeuwde steenuilen

Extra aandacht wordt gevraagd voor de steenuilen. Door de harde wind en stuifsneeuw van het afgelopen weekend kunnen de invliegopeningen van de steenuilenkasten verstopt zijn geraakt door sneeuw. Kasthouders wordt gevraagd hier extra alert te zijn en de nestkast te controleren op toegankelijkheid.