Vrijwilligers van de Stichting Hofvogels zijn ook dit voorjaar weer behulpzaam bij een onderzoek naar de effecten van systemische pesticiden op spreeuwen. Een onderzoek dat wordt uitgevoerd door de Radboud Universiteit in Nijmegen. Ook dit jaar zijn de greens van de Twentsche Golfclub in Ambt Delden weer uitgekozen als onderzoeksgebied. De beheerders van de golfclub zijn in het verleden samen met vrijwilligers van de Stichting Hofvogels druk doende geweest met het aantrekken van spreeuwenkolonies om de grasmatten van de speelvelden te ontdoen van emelten en engerlingen. In voorgaande jaren werd er in een groot aantal nestkasten volop gebroed door spreeuwen en bevolkten ontelbare spreeuwen de grasmatten van de verschillende speelvelden van de Golfclub op zoek naar deze larven. De larven hebben veelal een verwoestend effect op de grasmat.

 

 

 

 

 

Half april werd gestart met de controles van de vele opgehangen nestkasten. Na een aanvankelijk tegenvallend resultaat bleek uiteindelijk toch dat de spreeuwen 14 van de vele opgehangen nestkasten hadden gevonden en aan volop broedden. Opvallend was hierbij de voorkeur voor de soort nestkast. 9 mei werden er uiteindelijk 68 goed doorvoedde  jongen geringd, gewogen en opgemeten. Tegelijkertijd werd er een aantal zogenaamde malaisevallen geplaatst om het aanbod van insecten te kunnen meten. In voorgaande jaren bleek al dat er sprake was van een schrikbarend te kort aan vliegende insecten. In een later stadium zullen medewerkers van Nivon voedselmonsters uit de bekjes van de jonge spreeuwen nemen en zal het voedgedrag van de volwassen spreeuwen worden onderzocht. Hiervoor worden camera’s voor de nestkasten opgehangen om het aanvliegen van de volwassen spreeuwen te kunnen monitoren alsmede de hoeveelheden en soorten voedsel voor de jongen.

 

Een broedende bosuil redde het uiteindelijk niet. Daar de eieren na geruime tijd niet uitkwamen werden ze nader onderzocht. Het bleek dat de eieren wel bebroed waren, maar naar later bleek onbevrucht waren. Reden kan zijn dat de adulte bosuilen zich te goed hebben gedaan aan muizen die zich te goed hadden gedaan aan muizengift.

 

Miriam Bak, Ruud de Koning en Jeroen Lemmens.  Vrijwilligers van de Stichting Hofvogels