Vanaf 1 mei starten vrijwilligers van de stichting Hofvogels weer vol goede moed en enthousiasme met de 1e controle rondjes van de 375 steenuil nestkasten in de Hof van Twente op zoek naar de 1e broedgevallen. Eerder dit jaar werd al een aantal bekende broedlocaties met positief resultaat bezocht in het kader van het project Retrapping Adults for Survival. Een project bedoeld om de levensomstandigheden van deze aandoenlijke uilensoort te verbeteren.

1 mei staat bij Hofvogels in de boeken als zijnde de start van het controleseizoen van eerst de vele steenuilenkasten in de Hof van Twente en een maand later van de circa 165 kerkuilenkasten. Vrijwilligers bezoeken vanaf die datum paarsgewijs de aan hen toevertrouwde erven, om de daar opgehangen nestkasten te controleren op bezetting en eventuele eieren. De bezette nestkasten worden vervolgens in de loop van mei en juni nog een aantal keren gecontroleerd om te zien of de eieren zijn uitgekomen en uiteindelijk de jongen te ringen.

Het is bekend dat steenuilen trouw zijn aan de erven waar zij in een eerdere instantie hebben gebroed. Deze erven zijn geschikte territoriums en gekozen omdat zij voldoen aan voorwaarden van een rijkelijk en gevarieerd voedselaanbod en veilige en comfortabele nestlocaties. Voorwaarden die in het verleden in steeds mindere mate voorkwamen en de steenuil uit ons landschap dreigde te doen verdwijnen. Door menselijk ingrijpen en aandacht te besteden aan het meer biodivers inrichten van erven en het plaatsen van nestkasten kon deze negatieve trend gelukkig worden gekeerd en is de steenuil weer massaal te vinden op de vele erven in de Hof van Twente.

Het broedseizoen van vorig jaar startte voor de steenuilen ongelukkig. De 1e vroege broedsels mislukten praktisch allemaal als gevolg van slechte weersomstandigheden. Hierdoor liep de natuur enkele weken achter. De benodigde insecten, waaronder meikevers, waren pas in juni in voldoende mate aanwezig om de vele hongerige vogelmondjes te voeden. Niet alleen leden de steenuilen in die mei maand onder dit voedselgebrek, maar had dit ook negatieven gevolgen voor vele andere vogelsoorten die in mei aan het broeden waren geslagen. Gelukkig herstelde deze situatie zich in juni met alsnog een rijkelijk aanbod aan insecten en andere prooidieren en werden meer dan 100 broedparen van de steenuilen geregistreerd.

Gelukkig doet een dergelijke situatie zich nu niet voor en kunnen we, zij het onder voorbehoud, een goed broedseizoen van de beide uilensoorten tegemoet zien.